Magne Supphellen

Magne Supphellen

Partner i Brand Cognition

Magne (dr.oecon fra NHH) sine spesialområder er merkeposisjonering, omdømmeutvikling og CSR. 

Han har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter innen disse temaområdene.

Magne er en etterspurt foredragsholder og rådgiver for norske og internasjonale merkevarebedrifter både i forbruker- og bedriftsmarkedene. 

Telefon: 901 61 348
E-post: Magne Supphellen