Brand Cognition har utviklet kvalitative teknikker for å forstå hvordan markeder er kategorisert, samtidig som man avdekker behov og drivere for valg i kategorien

Brand Cognition har utviklet kvalitative teknikker for å forstå hvordan markeder er kategorisert, samtidig som man avdekker behov og drivere for valg i kategorien