En strategi er i all sin enkelhet en plan for hvordan selskapet best mulig skal nå sine mål

En strategi er i all sin enkelhet en plan for hvordan selskapet best mulig skal nå sine mål

ljvi