Merkevare = summen av assosiasjonene knyttet til merket