Dybdeforståelse av merkevaren

En merkevare defineres som summen av assosiasjonene knyttet til merket. Det er med andre ord målgruppens oppfatning av merket som definerer hva merkevaren ”er”. Profesjonell merkevarebygging forutsetter en grundig forståelse av hvilke assosiasjoner som er knyttet til merket og hvordan de henger sammen.

Denne typen innsikt er nødvendig for å kunne definere hva merket ideelt sett bør oppfattes som for å bli valgt av målgruppene (posisjonering).

Merkeassosiasjoner og sammenhengen mellom disse er imidlertid svært krevende å avdekke. Med utgangspunkt i Magne Supphellens forskningsarbeid har Brand Cognition utviklet et unikt analyseverktøy (Cognitor) for å avdekke det komplette assosiasjonsnettverket for merkevaren. Dette gir den nødvendige dybdeforståelsen av merkevarens innhold og verdi.

Gjennom et stort antall prosjekter har vi gjennom årene bidratt til at våre kunder har fått ny og strategisk viktig innsikt om egne og konkurrenters merkevarer. Som beslutningsstøtte i prosesser knyttet til posisjonering, merkearkitektur, kommunikasjon etc. har dette bidratt til at våre kunder har bygget konkurransefortrinn og verdi inn i merkene.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Cecilie Haug