Innovasjon

Utallige forskningsbidrag har avdekket at forbrukere foretar sine valg av produkter eller tjenester basert på noen få egenskaper. Sentralt i enhver innovasjonsprosess blir dermed inngående kunnskap om ulike produktegenskapers betydning for valg og hvordan disse egenskapene best fungerer sammen.

Et produkt er sammensatt av en rekke ulike delelementer. Det optimale produktet eller tjenesten kan best identifiseres dersom man har innsikt i enkeltelementenes betydning for valg. Tradisjonelle produkt- og konsepttester avdekker kun responsen på det overordnede konseptet. Ved hjelp av conjointmetodikk avdekkes den optimale kombinasjonen av produktegenskaper gitt selskapets målsettinger og konkurransesituasjon.

Brand Cognition besitter spisskompetanse på denne problemstillingen, og har gjennomført et stort antall prosjekter som har hatt direkte og umiddelbar innvirkning på selskapers konkurranseevne.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Stein Tingstad