Kategoriinnsikt - behov og drivere

Inngående kunnskap om hva som er viktig for målgruppene, deres behov og drivere for valg, bør være utgangspunktet for alt markedsarbeid. Forbrukerne foretar sine valg mellom alternativer innen en kategori, og god innsikt i forbrukernes kategoriseringer er derfor elementært.

Et produkt eller merke befinner seg i flere ulike kategorier med ulik grad av kategoritilhørighet. Dette gjør kartleggingen av hva som driver målgruppens valg av merkevarer og selskaper metodisk svært krevende.

Brand Cognition har utviklet et sett med kvalitative teknikker som benyttes for å skaffe tilveie en forståelse av hvordan markeder er kategorisert, samtidig som man avdekker behov og drivere for valg i kategorien. Et av våre sentrale verktøy i arbeidet med å forstå behov og drivere er mean-end-chain modellering. Denne teknikken avdekker sammenhenger mellom merkeegenskaper, opplevde kundefordeler, behov og verdier. Dette er innsikt som er svært verdifull blant annet i arbeidet med å utarbeide et merkes strategiske posisjonering

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Stein Tingstad