Segmentering

Segmentering er prosessen med å identifisere distinkte grupper (forbrukere, kunder, organisasjoner) innen en valgt kategori eller marked. Utgangspunktet for kartleggingen bør være å skaffe tilveie kunnskap om hva som motiverer atferd innen målgruppene.

Valg av segmenteringstilnærming vil ofte være en vanskelig, men sentral beslutning. Valg av segmenteringsmodell bør baseres på hvilke beslutninger den skal støtte, hva den skal brukes til. Dette innebærer at en segmenteringsmodell som primært skal benyttes til produktutvikling, vil være annerledes enn en segmenteringsmodell som skal benyttes til å forstå avgang og tilgang av kunder.

Brand Cognition har utviklet metodologi og prosesser som sikrer at den mest hensiktsmessige segmenteringstilnærmingen velges. Brand Cognition besitter selv tung kompetanse og lang erfaring på området, men vi samarbeider også med andre miljøer nasjonalt og internasjonalt dersom dette er hensiktsmessig gitt våre kunders behov.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Stein Tingstad