Et markedsorientert selskap leverer optimale produkter og tjenester til markedet, snarere enn å lete etter et marked for selskapets produkter og tjenester.

Beslutninger må derfor tas ut fra en grunnleggende forståelse av målgruppene og deres behov og hvordan selskapet best kan imøtekomme disse. Dette er hva vi betegner som strategisk viktig innsikt – innsikt som gir den nødvendige forståelse for hvilke faktorer som styrker eller svekker merkets eller selskapets konkurranseevne. Denne innsikten er en forutsetning for å utarbeide presise strategier som bidrar til vekst.

De fleste organisatoriske og markedsmessige beslutninger er heftet med usikkerhet. Hovedformålet med alt analyse- og innsiktsarbeid er å sikre at de beslutninger som tas, på best mulig måte bidrar til at selskapet når sine mål. Vår erfaring er at de fleste selskaper både går glipp av muligheter og pådrar seg kostnader som et resultat av mangelfull eller feil innsikt.

Brand Cognition har spisskompetanse på analyse, og sikrer det beste beslutningsgrunnlaget inn i prosjektene. Innenfor våre fokusområder tar vi mål av oss til å levere markedets mest solide og løsningsorienterte analyser. Vi har selv utviklet analyseverktøy basert på oppdatert forskning, og vi samarbeider med andre spisskompetente miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte med oss, ring Steinar Henriksen på telefon 934 68 041 for en uforpliktende prat.