Magne Supphellen startet Brand Cognition i 2002, og er i dag partner og rådgiver hos oss. Han er i tillegg professor (dr.oecon) ved NHH.

Magne er en av de ledende forskerne i Norge når det gjelder fagområdene strategisk merkevareledelse, verdibasert forretningsledelse og entreprenørpsykologi. Han har skrevet flere bøker og en rekke fagartikler knyttet til disse fagområdene, inkludert noen som er publisert i internasjonalt ledende fagjournaler. Magne underviser i disse fagene på NHH, og er en sentral bidragsyter til NHHs nye Executive Master of Brand Management.

Magne har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og er en etterspurt foredragsholder og rådgiver for norske og internasjonale merkevarebedrifter.