Picture1Brand Cognition er et spesialisert rådgivingsselskap innen merkevare, strategi og forretningsutvikling . Vi bistår våre kunder med å realisere vekst.

Vår viktigste oppgave er å bidra til at våre kunder når sine mål ved at riktige beslutninger fattes. Dette stiller like store krav til arbeidsprosessen og vår evne til å omsette teori til praksis, som til presisjon og grundighet i det arbeid som gjøres. Vi har lykkes når vi har gjort komplekse problemstillinger enkle å forholde seg til – og beslutte på – for våre kunder.

Vår fokus på fag, kombinert med en praktisk og handlingsorientert tilnærming, har bidratt til at en rekke av de mest spennende og ambisiøse selskapene i Norge har valgt å samarbeide med oss. Vi har kunder innen privat og offentlig sektor, og jobber med både kommersielle aktører og non-profit organisasjoner.

Brand Cognition ble etablert i 2002 av professor Magne Supphellen, som fortsatt er partner og rådgiver hos oss. Vi har derfor nær tilknytning til forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. For våre kunder innebærer dette en trygghet om at våre prosjekter har en solid faglig forankring.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat!