Steinar har mange års erfaring som rådgiver og prosessfasilitator innenfor strategi, merkevare og forretningsutvikling. Han har ledet en rekke sentrale prosesser, både for store merkevarer og for ideelle organisasjoner / non-profits. Han er en ofte benyttet foredragsholder og inspirator innenfor temaområdene merkevare og strategi.

Steinar har vært ansatt i Brand Cognition siden 2007. Han har ledet selskapet i prosessen med å utvikle Brand Cognition til et spisskompetent rådgivingsselskap innen strategisk merkevareledelse og forretningsutvikling, med mange av de største og mest ambisiøse organisasjonene i Norge på kundesiden.

Steinar har en Bachelor i markedsføring fra NMH/BI og har tatt etterutdanning ved BIs senter for Lederutdanning.