Inngående kunnskap om hva som er viktig for målgruppene, deres behov og drivere for valg, er et svært viktig utgangspunkt alt markedsarbeid. Forbrukerne foretar sine valg mellom alternativer innen en kategori, og god innsikt i forbrukernes kategoriseringer, drivere og adferd innenfor en kategori er derfor elementært.

62242649[1]Et produkt eller merke befinner seg i flere ulike kategorier med ulik grad av kategoritilhørighet. Dette gjør kartleggingen av hva som driver målgruppens valg av merker utfordrende, og man må være svært bevisst på i hvilken situasjon man skal kartlegge drivere, holdninger og adferd ut i fra.
Brand Cognition benytter ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative, for å skaffe tilveie god kategoriforståelse. Denne innsiktsinnhentingen kan eksempelvis gi nyttig forståelse i hvordan markedet er kategorisert, hvilke dimensjoner og subkategorier kategoriene består av, hvilke behov kategoriene dekker, hvilke situasjoner kategoriene treffer, hva som driver valg, hvilke assosiasjoner forbrukerne har til kategorien, samt deres vurderingssett, bruk og kryssbruk av merker i de typiske situasjonene. I tillegg kan også en kategoristudie avdekke hvilke posisjoner de ulike merkene i kategorien har.

Kategoriforståelse er innsikt som er svært verdifull blant annet i arbeidet med å utarbeide et merkes strategiske posisjonering, samt for porteføljeoptimalisering.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Cecilie Haug for en uforpliktende prat!