Beslutninger rundt pris blir ofte ikke viet den oppmerksomheten de fortjener. Det er det mange som taper mye penger på!

Prisanalyse

I mange markeder er pris en sentral, og kanskje den mest sentrale, driveren for valg. Forbrukerne benytter dessuten pris som en viktig kvalitetsindikator på et produkt eller en tjeneste. Mange forskningsbidrag har vist at prisendringer ofte vil være den raskeste og mest effektive måten å bedre bunnlinjen på. Det å bruke ressurser på å utvikle en god prisstrategi kan være noe av det viktigste du gjør!

En feil mange gjør er å sette pris isolert, ofte basert på kostnader eller konkurrentenes priser, snarere enn å behandle pris som integrert del av merkevarestrategien.

Ta gjerne kontakt med Stein Tingstad for en uforpliktende prat om hvordan vi jobber med pris og prisstrategier!