Tradisjonelle produkt- og konsepttester avdekker i beste fall markedets respons på det overordnede konseptet og er dermed lite egnet for optimalisering av produkter eller tjenester.

shutterstock_68823829

Et undersøkelsesopplegg bygget opp av «holdnings-spørsmål», samt en stemoderlig behandling av pris, gjør at produkt- og konsepttester typisk har en begrenset evne til å predikere effekten av en lansering i markedet.

Ved hjelp av blant annet conjointmetodikk kommer vi rundt disse utfordringene. I tillegg til en mer presis avdekking av produktet/konseptets attraktivitet, identifiserer vi den optimale kombinasjonen av produktegenskaper, inkludert pris, gitt selskapets målsettinger og konkurransesituasjon. Et slikt undersøkelsesopplegg vil ha betydelig bedre prediktiv evne mht. å fastslå produktet eller tjenestens fremtidige suksess i markedet.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Stein Tingstad for en uforpliktende prat!