DNB_CVORecruitment[1]

DNB er Norges største bank, en viktig samfunnsinstitusjon og en av Norges sterkeste merkevarer.

Som sentral input i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle merkevaren DNB har Brand Cognition blitt bedt om å skaffe tilveie inngående og relevant kunnskap om merkevaren DNB. Ved hjelp av spesial utviklet metodikk har vi gjennomført dypdykk i assosiasjonsnettverket til DNB, samt avdekket drivere for valg av banken. Denne type inngående kartlegging av merkevaren DNB har blitt gjennomført regelmessig med to års mellomrom mellom hver gang.

Innsikten har blitt benyttet som beslutningsgrunnlag for strategisk posisjonering av banken, og som måleverktøy for å avdekke i hvilken grad banken har nådd sine mål med merkevarebyggingen.

Ta gjerne kontakt med Stein Tingstad dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber med merkevareinnsikt!