Strategi handler om å ta viktige veivalg. Ofte vil det som velges bort være like viktig som de andre valgene man tar. Strategiske valg inkluderer både hvor og hvordan man skal konkurrere, og det innebærer å identifisere hvilke produkter, tjenester og markeder man skal satse på.

Brand Cognition har spesialisert seg på å framskaffe den innsikten som kreves for å kunne ta disse valgene, samt å lede strategiutviklingsprosesser ute hos våre kunder.

Vi utvikler selskapsstrategier i tett samarbeid med våre kunder. Vi bistår også våre kunder med å identifisere muligheter for vekst gjennom kategoriutvikling, innovasjon og produktutvikling.

Omdømmestrategier er også en kjerneleveranse for oss. Prinsipielt handler omdømme og merkevare om det samme, og vi bruker mange av de samme verktøyene her som når vi utvikler merkevarestrategier.

Ta gjerne kontakt med Steinar Henriksen dersom du er interessert i en uforpliktende prat om strategi og forretningsutvikling.