Til tross for at ingen annen beslutning har en så sterk og rask effekt på bunnlinjen, som prisingen av bedriftens produkter og tjenester, blir beslutninger rundt prissettingen ofte stemoderlig behandlet.

shutterstock_627251936

I mange markeder er pris en sentral, og kanskje den mest sentrale, driveren for valg. I enkelte markeder er det kundegrupper eller segmenter som er langt mer prissensitive enn andre. Det å bruke ressurser på å utvikle en god prisstrategi kan være noe av det viktigste du gjør!

En feil mange gjør er å sette pris isolert, ofte basert på kostnader eller konkurrentenes priser, snarere enn å behandle pris som integrert del av merkevarestrategien.

Å skaffe til veie et godt beslutningsgrunnlag for utvikling av prisstrategier er metodologisk og konseptuelt krevende. Brand Cognition har gjennomført et stort antall prosjekter hvor hovedformålet var innsiktsinnhenting, for utvikling av prisstrategier. Ta gjerne kontakt med Stein Tingstad for en uforpliktende prat!