Vi har gjennomført en rekke studier for å forstå kategorier og for å identifisere muligheter for utvikling og vekst.

shutterstock_290122892Det finnes flere ulike tilnærminger for å identifisere et vekstpotensiale og utvikle en kategoristrategi.

Vekstmulighetene i en kategori kan belyses ved å ta utgangspunkt i markedets behov og avdekke hvordan porteføljen kan dekke dette bedre, ved å ta utgangspunkt eksisterende portefølje av merkevarer og hvilket potensial som ligger i disse, eller ved å ta utgangspunkt i prinsipielle muligheter for vekst og legge en vekststrategi ut i fra dette.
Typiske prinsipielle muligheter for vekst/økt lønnsomhet i en kategori er: å øke penetrasjonen i totalkategorien, få eksisterende brukere til å bruke mer, ta markedsandeler fra konkurrentene i kategorien, optimalisere porteføljen (basert på lønnsomhet/DG), eller øke prisene/redusere kostnadene.

Brand Cognition bistår i prosesser med å identifisere vekstmuligheter i kategorier og utvikle kategoristrategier. Prosessene målrettes mot å avdekke hvilke vekststrategier som innehar det største potensialet, og hvordan selskapet kan hente ut dette. Kategoristrategien vil gi føringer for posisjoneringen av merkene i porteføljen, og deres innbyrdes rollefordeling.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Cecilie Haug for en uforpliktende prat!