En virksomhets omdømme er enkelt sagt summen av de assosiasjonene ulike målgrupper forbinder med den. Våre omdømmestrategier bygger på en dyp faglig forståelse av hva omdømme egentlig er, og hvordan det kan styres.

OmdømmestrategiOmdømme og omdømmeutvikling er langt oppe på de fleste ledergruppers agenda, og det er stor enighet om at dette er sentralt for en virksomhets suksess. Vi tør imidlertid påstå at flere ledergrupper og styrer ikke har en omforent oppfatning av hva omdømme egentlig er, eller hvordan omdømmet effektivt kan styres. Vi mener at en virksomhets omdømme består av holdningen til virksomheten og de mest sentrale assosiasjonene som gir opphav til denne holdningen i gitte målgrupper.

Utviklingen av en omdømmestrategi handler kort sagt om å identifisere de viktigste målgruppene, definere målsatte assosiasjoner og realisere disse gjennom hele verdikjeden. Omdømmet måles og styres vanligvis blant eksisterende og potensielle kunder, egne ansatte og andre interessenter slik som aksjonærer, politikere og ”samfunnet forøvrig”.

Prinsipielt handler omdømme og merkevare om det samme, og vi bruker mange av de samme verktøyene her som når vi utvikler merkevarestrategier. Ta gjerne kontakt med Steinar Henriksen for en uforpliktende prat om hvordan vi jobber med omdømmestrategier!