En selskapsstrategi er det viktigste styringsverktøyet en organisasjon eller bedrift har for å sikre at ressursene benyttes på en optimal måte i forhold til langsiktig måloppnåelse og verdiskapning. Vi utvikler lønnsomme toppstrategier som gir energi og retning til ansatte.

shutterstock_181619120

Vellykkede selskapsstrategier kjennetegnes av at de tydeliggjør hva en organisasjon eller bedrift skal oppnå på vegne av dens viktigste interessentgruppe – ikke internt rettede mål som avkastningskrav, effektivisering, osv. Innhold og oppbygningen av selskapsstrategien må reflektere organisasjonens eller bedriftens egenart og utfordringer, men noen nøkkelelementer er sentrale i enhver selskapsstrategi.

Misjon er kjernen i selskapsstrategien og tydeliggjør «eksistensberettigelse» ut fra et målgruppe-/interessentperspektiv. Den må eksplisitt tydeliggjøre hvilket overordnet behov som skal dekkes for hvem, og hva organisasjonens eller bedriftens rolle skal være i forhold til å dekke dette behovet.

Strategiske målområder er hva organisasjonen eller bedriften faktisk skal bruke ressurser på, og besluttes og defineres med utgangspunkt i misjonen. Visjonen beskriver den idealsituasjon som vil realiseres dersom organisasjonen eller bedriften lykkes med å oppfylle misjonen. Visjonens rolle er å gi energi og retning til selskapsstrategien internt gjennom å definere et konkret og attraktivt mål for fremtiden.

Ta gjerne kontakt med Steinar Henriksen for en uforpliktende strategiprat!