Mange av de største bedriftene i Norge har forstått at de ansattes merkevarekompetanse er en forutsetning for å kunne hente ut potensialet som ligger i merkevarene.

Konsekvensen er at de utvikler merkevareskoler, der kompetanseutvikling blir satt i et system som sikrer at nøkkelpersonene har de beste forutsetningene for å videreutvikle merket i riktig retning.

Gjennom merkevareskoler og foredrag har Brand Cognition gitt mange deltakere økt trygghet, mestringsfølelse og motivasjon i arbeidshverdagen. Vi har bidratt med inspirasjon, men enda viktigere; en verktøykasse deltakerne umiddelbart kan ta i bruk når de kommer hjem fra samlingen. Med en sterk faglig forankring har Brand Cognition utviklet og bidratt som foredragsholdere på merkevareskolene til en rekke virksomheter.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Andreas Rydgren for en uforpliktende prat!