Alle merkevarer representerer verdi, men hvor mye er akkurat din merkevare verdt? Vi kan, ved hjelp av avanserte analyser og velutprøvde verktøy, beregne verdien.

Picture1Verdivurderinger av merkevarer gjennomføres vanligvis i forbindelse med kjøp, salg eller leie av en merkevare, i tilknytning til en konflikt knyttet til bruk av et merkenavn/symbol eller som dokumentasjon på en verdiutvikling i for eksempel et årsoppgjør. Det vil også være hensiktsmessig å estimere verdien av en merkevare i forbindelse med fusjoner av selskaper, eller når man vurderer å bytte navn på eller sanere en merkevare.

Det å beregne verdien av en merkevare er som regel en krevende oppgave, enten det er behov for et overordnet estimat eller en mer presis verdiberegning. Vi har jobbet med denne typen problemstillinger både nasjonalt og internasjonalt, og vet hvilke prosesser og verktøy som vil gi deg det svaret du trenger.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Stein Tingstad for en uforpliktende prat om en verdivurdering av dine merkevarer!