For å lykkes med å bygge en sterk merkevare må man ha en god merkevarestrategi. Den beskriver merkets ønskede posisjon, og hva som skal til for at merket skal bli valgt.

norvegia_7-1400x900[1]

Merkets ønskede posisjon, eller posisjonering, er kjernen i en merkevarestrategi. Den må bygge på kriterier som blir tillagt vekt i en kjøpssituasjon, slik at merket kan differensierer seg på forhold som er direkte relevante for valg. I praksis handler posisjonering om å beslutte hvilke assosiasjoner som skal knyttes til merket, og hvilke fordelaktige forventninger merket skal skape. Posisjoneringen må også forankres i det merket «er god på» i dag og ressurser merket kan benytte seg av som er viktige, sjeldne og vanskelige å imitere – med andre ord merkets konkurransefortrinn. Merkevarestrategien definerer også hva merket må levere minst like bra på som konkurrentene for å bli valgt.

En merkevarestrategi definerer også merkets kategori eller konkurransearena, samt interne mål og sentrale suksesskriterier for merkevaren (merkevarens KPI’er). En god merkevarestrategi definerer et presist og attraktivt målbilde for merkevaren, og er et sentralt verktøy for å sikre at man – med alt man gjør – drar merkevaren i den retningen man ønsker.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Steinar Henriksen for en uforpliktende prat!