Picture2

Coop ønsket en uavhengig vurdering av alternative løsninger for konsernets merkearkitektur med anbefaling av hvilken merkearkitektur som var mest hensiktsmessig gitt de strategiske føringene som forelå.

Fem alternative forslag til merkearkitektur ble gjennomgått og evaluert basert på strategiske føringer fra Coop, predefinerte vurderingskriterier, teoretiske kriterier samt inngående markedsinnsikt.

Som resultat av prosjektet besluttet Coop å endre sin merkearkitektur, hvor butikkjedene Extra og Obs! ble fristilt fra mormerket Coop.

Ta gjerne kontakt med Stein Tingstad dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber med merkearkitektur!