Image_Xwide6[1]

I en sterkt endret og digitalisert mediehverdag så Schibsted seg nødt til å ta grep for å sikre fremtidige inntektsstrømmer. For å bygge «morgendagens merkevarer» innen media ble kompetanseheving på forbrukeratferd, merkevare og innovasjon definert som et sentralt suksesskriterium.

I samarbeid med Schibsted ASA har Brand Cognition utarbeidet kompetanseprogrammet «Schibsted Brand and Innovation Academy» for å sikre fokus på merkevarebygging strategiske innovasjoner for å bygge sterke mediemerker. Dette kompetanseprogrammet har siden 2008 blitt gjennomført med selskaper og mediehus tvers av Schibsteds selskaper nasjonalt og internasjonalt.

Ta gjerne kontakt med Steinar Henriksen dersom du vil vite mer om hvordan vi utvikler og kjører merkevareskoler!